Amerika’nın önde gelen devlet üniversitelerinden Rutgers Üniversitesi ile Çankaya Üniversitesi arasında Lisans, ve Lisansüstü alanlarında öğrenci ve akademisyen değişimini içeren ve ortak AR-GE faaliyetleri yapılmasına imkan sağlayan bir anlaşma imzalanmıştır.

Bu anlaşma çerçevesinde:

Lisans öğrencilerimiz, bir akademik dönem / akademik yıl veya yaz okulu döneminde Rutgers University’de okuyabileceklerdir.

Lisansüstü eğitim alan öğrencilerimiz, Çankaya Üniversitesi ve Rutgers University ortak MBA programına katılıp, programın ilk yılını 8 ders alarak Çankaya Üniversitesi’nde, ikinici yılını ise 12 ders alarak Rutgers University’de tamamlayabileceklerdir.

İki üniversite arasında ortak Ar-Ge faaliyetleri, akademik araştırma çalışmaları ve karşılıklı akademik kadro değişim imkanı da sunulmaktadır.

Öncelikle İİBF ile başlayacak olan bu işbirliği diğer Fakültelerimizi de kapsayacak şekilde genişletilecektir.